Eva Fehren 18K Blackened White Gold Tiny X Necklace

Eva Fehren 18K Blackened White Gold Tiny X Necklace

1,850.00
EF_10-29-18_16_MediumOrbitHoops-V2.jpg

Eva Fehren Large 18K Blackened White Gold Orbit X Hoop

13,950.00
Eva Fehren 18K Blackened White Gold Rex Pavé Band with White Diamonds

Eva Fehren 18K Blackened White Gold Rex Pavé Band with White Diamonds

6,925.00
Eva Fehren 18K Blackened White Gold Ziggy White Diamond Pavé Ring

Eva Fehren 18K Blackened White Gold Ziggy White Diamond Pavé Ring

3,975.00
Eva Fehren 18K Blackened White Gold X Ring with White Diamonds

Eva Fehren 18K Blackened White Gold X Ring with White Diamonds

4,895.00
Eva Fehren 18K Rose Gold X Ring with Champagne Diamonds

Eva Fehren 18K Rose Gold X Ring with Champagne Diamonds

4,345.00
Eva Fehren 18K Yellow Gold X Ring

Eva Fehren 18K Yellow Gold X Ring

1,925.00
Eva Fehren 18K Rose Gold Wrap Claw Ring with Pavé Champagne Diamonds

Eva Fehren 18K Rose Gold Wrap Claw Ring with Pavé Champagne Diamonds

6,325.00
Eva Fehren 18K Rose Gold X Earcuff

Eva Fehren 18K Rose Gold X Earcuff

750.00
Eva Fehren Medium 18K Blackened White Gold Obit X Hoop
sold out

Eva Fehren Medium 18K Blackened White Gold Obit X Hoop

7,850.00